Rejestracja w serwisie

W celu korzystania z portalu, proszę o przesłanie na podany niżej adres następujących danych:

  • Nazwisko
  • Imię
  • login
  • hasło
  • adres e-mail
Hasło musi mieć długość co najmniej 8 znaków.
Hasło musi zawierać co najmniej 1 cyfr.
Hasło musi zawierać co najmniej 1 dużych liter.
Hasło musi zawierać co najmniej 1 znaków niealfanumerycznych.

m.hendzel@zstrzcinica.pl
Powyższe dane będą dostępne tylko dla użytkowników portalu edukacyjnego.

Last modified: Saturday, 3 October 2015, 5:42 PM