Pomoc

Instrukcja obsługi platformy

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim przewodnikiem po Platformie edukacyjnej Zespołu Szkół SASR w Trzcinicy

1. Wprowadzenie.

W tej instrukcji zapoznasz się z podstawowymi zasadami uczestniczenia w kursach on-line.

Użytkownicy platformy (uczniowie/nauczyciele) nie mają możliwości samodzielnego rejestrowania się na platformie. Rejestracji dokonuje administrator platformy po przesłaniu przez użytkownika niezbędnych danych. Administrator po weryfikacji wniosku założy lub odmówi założenia konta użytkownika.

2. Logowanie do platformy.

Każdy użytkownik posiada nazwę użytkownika (login) i hasło. Aby zalogować się na platformę należy podać swoją nazwę użytkownika (login) i hasło. Możliwe jest także zalogowanie się jako Gość. Gość ma ograniczone prawa – może przeglądać listę kursów, może (o ile wyraził na to zgodę e-nauczyciel) wejść na kurs, jednakże bez możliwości jakichkolwiek zmian – nie może wypełniać quizów, brać udziału w dyskusjach czy warsztatach.

3. Korzystanie z kursów.

Przy pierwszym logowaniu zostanie wyświetlona Twoja strona domowa. Po włączeniu opcji edycji możesz w ograniczonym zakresie zmieniać jej zawartość oraz funkcjonalność. Tu również możesz tworzyć swoje kursy, szkoleni , lekcje.


4. Podstawowa nawigacja

Nawigacja po portalu odbywa się analogicznie jak na innych stronach internetowych, z wykorzystaniem odsyłaczy dostępnych w blokach.

5. Bloki

Bloki to funkcjonalne obszary ekranu znajdujące się na stronie kursu. Pełnią one szereg funkcji, które w niektórych przypadkach możesz sam aktywować.

6. Komunikacja.

Użytkownicy platformy mają możliwość korzystania z kilku narzędzi przeznaczonych do komunikacji np. fora, czaty oraz blogi.

7. Zasoby platformy.

Kursy na platformie mogą zawierać takie zasoby jak: e-booki (zazwyczaj materiały w plikach PDF), lekcje, materiały demonstracyjne (prezentacje, pliki avi, mp3 itp), ankiety, zadania do opracowania (indywidualne lub grupowe), glosariusze, quizy (testy sprawdzające) i wiele innych. Pamiętaj że wypełniając testy i przesyłając zadania uzyskujesz realne oceny.

8. Materiały dydaktyczne.

Na stronach kursu są umieszczane materiały do nauki. Mogą mieć one różną postać – mogą to być zarówno dokumenty umieszczone wprost na stronach platformy, jak i pliki „zewnętrzne” w formacie Word, PDF, mp3 i innych. Mogą to być także linki do plików znajdujących się w Internecie, czy wręcz linki do stron internetowych, zawierających przydatne informacje.

9. Sprawdzanie wiedzy.

Sprawdzanie postępów w nauce odbywać się może na wiele sposobów. Najprostszym, i jednocześnie najbardziej rozpowszechnionym (choć nie jedynym!) są quizy/testy. Są to automatycznie sprawdzane formularze zawierające zestawy pytań (jedno- i wielokrotnego wyboru, dopasowania słów, uzupełniania, krótkie odpowiedzi, itp).

10. Kończenie pracy.

Po zakończeniu pracy z platformą należy się wylogować. Aby się wylogować z platformy należy kliknąć link wyloguj. Linki te znajdują się na każdej stronie w prawym górnym rogu. Kliknięcie linka wyloguj spowoduje zakończenie sesji użytkownika, i przejście do strony głównej platformy.

 

 

Last modified: Sunday, 4 October 2015, 12:39 PM